شير اطمينان پيلوت دار

شیرهای اطمینـان پیلوت دار ساخت شركت مكانیـك آب، جهت جـلوگیری از افزایش فشـار در خط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. چنانچه فشار در خط لوله بیشتر از فشار تنظیم شده در روی پیلوت واقع در مدار فرمان شیر اطمینان شود، شیر اطمینان به طور اتوماتیك باز شده و آب را به مقدار لازم به خارج از سیستم تخلیه می كند تا از افزایش فشار جلوگیری كند و بعد از كاهش فشار خط لوله، شیر پیلوت بسته شده و به تبع آن شیر اصلی نیز بسته می شود و آببندی كامل را انجام می دهد. یكی از كاربردهای مهم شیرهای اطمینان استفاده در ایستگاههای پمپاژ است. شكل 10 تاثیر نصب و عدم نصب شیر اطمینان را در ایستگاههای پمپاژ نشان می دهد. برای كسب اطلاعات بیشتر مورد كاربرد شیرهای اطمینان پیلوت دار به كتاب «ضربت قوچی آب و سیستمهای حفاظتی»از مجموعه كتب آموزشی شركت مكانیك آب مراجعه نمایید.

 • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
 • در سایزهای 600- 50 میلیمتر DN : 50-600 mm
 • فشار كار 40-10 بار PN: 10-40bar
 • اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) طبق اندازه های ذكرشده در جدول ابعاد شیر
 • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-1 معادل ISO7005-1 (با توجه به درخواست مشتری فلنج شیر طبق استاندارد ANSI در كلاس های 150,300 نیز تولید می شود.)
 • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266 مشخصات شیرهای اطمینان چدن داكتیل
 • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
 • در سایزهای 600- 50 میلیمتر DN : 50-600 mm
 • فشار كار 25-10 بار PN: 10-25bar
 • اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) شیر طبق استاندارد (DIN 3202-F1) DIN EN 558-1, Series1 اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) سایزهای 50,125 طبق جدول ابعاد شیر
 • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-2 معادل ISO 7005-2 – تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266
محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

ایستگاه پمپاژ, شبکه آبرسانی

جنس بدنه

چدن داکتیل, سازه فولادی

سایز (mm)

DN50, DN65, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000

فشار کاری (bar)

PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای اطمینان فولادی پیلوت دار

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای اطمینان چدن داكتیل پیلوت دار