شير ثابت نگهدارنده فشار پيلوت دار

شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار ساخت شركت مكانيك آب براي ثابت نگه داشتن فشار در بالا دست شير به كار مي روند. از اين شيرها معمولاً در تقاطع خطوط لوله استفاده مي شود، چون اگر در يك تقاطع در يك جهت مقاومت كمتر و مصرف بيشتري در مقايسه با مسير ديگر وجود داشته باشد، مساله فرار آب به وجود خواهد آمد. بنابراين با نصب شير ثابت نگهدارنده فشار بر روي خط لوله اي كه مقاومت كمتري در مقابل جريان از خود نشان مي دهد، فشار در تقاطع خط لوله حفظ مي شود تا آب بتواند به مسير كه مقاومت بيشتري در مقابل جريان از خود نشان مي دهد نيز هدايت شود.

از اين شيرها در انتقال آب به منبع هوايي و خروجي پمپها نيز استفاده مي شود.

 • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
 • در سایزهای 1000- 50 میلیمتر DN : 50-1000 mm
 • فشار كار 40-10 بار PN: 10-40bar
 • اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) طبق اندازه های ذكرشده در جدول ابعاد شیر
 • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-1معادل ISO7005-1 (با توجه به درخواست مشتری فلنج شیر طبق استاندارد ANSI در كلاس های 150,300 نیز تولید می شود.)
 • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266 مشخصات شیرهای ثابت نگهدارنده فشار چدن داكتیل
 • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
 • در سایزهای 800- 50 میلیمتر DN : 50-800 mm
 • فشار كار 25-10 بار PN: 10-25bar
 • اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) شیر طبق استاندارد (DIN 3202-F1) DIN EN 558-1, Series1 اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) سایزهای 50,125 طبق جدول ابعاد شیر
 • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-2معادل ISO 7005-2
 • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266
محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

ایستگاه پمپاژ, شبکه آبرسانی, مخازن

جنس بدنه

چدن داکتیل, سازه فولادی

سایز (mm)

DN50, DN65, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000

فشار کاری (bar)

PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای ثابت نگهدارنده فشار فولادی پیلوت دار

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای ثابت نگهدارنده فشار چدن داكتیل پیلوت دار