شير فشارشكن

شیرهای فشارشكن بطور اتوماتیك فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار كم و ثابت خروجی تبدیل می كنند و چنانچه در شبكه بعد از شیر فشارشكن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیك، شیر فشار شكن به طور اتوماتیك جریان را قطع می كند. استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از شبكه ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشارشكن را دربر دارد و نیز با كاهش فشارهای ناخواسته در شبكه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می كند.

 • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
 • در سایزهای 1000- 50 میلیمتر DN : 50-1000 mm
 • فشار كار 40-10 بار PN : 10-40 bar
 • اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) طبق اندازه های ذكرشده در جدول ابعاد شیر
 • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-1معادل ISO7005-1 (با توجه به درخواست مشتری فلنج شیر طبق استاندارد ANSI در كلاس های 150,300 نیز تولید می شود.)
 • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266 مشخصات شیرهای فشارشكن چدن داكتیل – نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
 • در سایزهای 800- 50 میلیمتر DN : 50-800 mm
 • فشار كار 25-10 بار PN: 10-25bar
 • اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) شیر طبق استاندارد (DIN 3202-F1) DIN EN 558-1, Series1 اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) سایزهای 50,125 طبق جدول ابعاد شیر
 • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-2معادل ISO 7005-2
 • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266
محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

شبکه آبرسانی

جنس بدنه

چدن داکتیل, سازه فولادی

سایز (mm)

DN50, DN65, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000

فشار کاری (bar)

PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای فشارشكن فولادی پیلوت دار

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای فشارشكن چدن داكتیل پیلوت دار