شير كنترل دبی

شیرهای کنترل دبی برای محدود کردن حداکثر دبی عبوری از خط لوله و ثابت نگه داشتن دبی عبوری با وجود تغییرات فشار یا مصرف مورد استفاده قرار می گیرند.
در خروجی شیر کنترل دبی و در فاصله یک تا پنج برابر قطر نامی لوله یک اوریفیس روی خط لوله نصب می شود. اندازه این اوریفیس ضمن اعلام حداکثر دبی عبوری مجاز از طرف طراح سیستم، توسط شرکت مکانیک آب تعیین و همراه شیر کنترل دبی تحویل خریدار می شود.

  • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
  • در سایزهای 1000- 50 میلیمتر DN : 50-1000 mm
  • فشار كار 25-10 بار PN: 10-25bar – اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) طبق اندازه های ذكرشده در جدول ابعاد شیر
  • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-1معادل ISO7005-1 (با توجه به درخواست مشتری فلنج شیر طبق استاندارد ANSI در كلاس های 150,300 نیز تولید می شود.)
  • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266 مشخصات شیرهای كنترل دبی چدن داكتیل
  • نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار
  • در سایزهای 800- 50 میلیمتر DN : 50-800 mm
  • فشار كار 25-10 بار PN: 10-25bar – اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) طبق اندازه های ذكرشده در جدول ابعاد شیر
  • سوراخكاری فلنج طبق استاندارد (DIN 2501) DIN EN 1092-2معادل ISO 7005-2
  • تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208 یا DIN EN12266
محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

شبکه آبرسانی

جنس بدنه

چدن داکتیل, سازه فولادی

سایز (mm)

DN50, DN65, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000

فشار کاری (bar)

PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای كنترل دبی فولادی پیلوت دار

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای كنترل دبی چدن داكتیل پیلوت دار