شير هوای ديسكی

دسته:

این نوع شیرهای هوا در محلهایی كه نیاز به ورود هوا با حجم زیاد باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه عملكرد این نوع شیرها بدین صورت است كه در حالت عادی كه جریان در خط لوله وجود داشته و فشار خط مثبت باشد، شیر كاملاً بسته است. هنگامیكه فشار در خط لوله و در محل شیر هوا تقریباً به منفی نیم متر ستون آب كاهش یابد، شیر شروع به باز شدن كرده و هوا را به داخل خط وارد می كند. با ادامه كاهش فشار و رسیدن فشار منفی به تقریبا 2 متر ستون آب، شیر در حالت تمام باز قرار گرفته و حداكثر دبی هوای ممكنه را وارد خط می كند. پس از ورود هوا به سیستم با افزایش فشار، دیسك شیر هوا با نیروی اعمال شده به آن بسته می شود. برای جلوگیری از بسته شدن سریع و ایجاد ضربه، سیستم ترمز هوا با استفاده از سیلندر و پیستون در این شیرها تعبیه شده است تا بسته شدن شیر بصورت آرام و بدون ضربه انجام پذیرد.

محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

شبکه آبرسانی

جنس بدنه

سازه فولادی

سایز (mm)

DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800

فشار کاری (bar)

PN6, PN10, PN16, PN25

نام وجنس قطعات شيرهای هوای ديسكی

ابعاد شيرهای هوای ديسكی