شير هوای دو محفظه دو روزنه

دسته:
  • اين نوع شيرهای هوا براي فشارهای كاری بالا توصيه مي شوند.
  • شناور داراي دو محور ، با ياتاقان بندی در بالا و پايين مي باشد.
  • جهت جلوگيری از آسيب ديدن شناور در اثر تلاطم يا برخورد اجسام خارجي اين قطعه داخل محافظ قرار دارد.
  • لاستيك آببندی دارای رينگ نگهدارنده (Retainer) است كه از در آمدن لاستيك در شرايط سخت كاری جلوگيری مي كند.
  • جهت جلوگيری از ورود اجسام خارجی و يا دستكاری شير در پاي كار، اين شيرها داراي محافظ از نوع توری مشبك هستند.
محیط (سیال عامل)

آب

نوع عملگر

جریان سیال

زمینه کاربرد

شبکه آبرسانی

جنس بدنه

سازه فولادی

سایز (mm)

DN50, DN65, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600

فشار کاری (bar)

PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63

نام و جنس قطعات شيرهای هوای دو محفظه دو روزنه فولادی (سازه جوشكاری)

ابعاد شيرهای هوای دو محفظه دو روزنه فولادی (سازه جوشكاری)

ابعاد شيرهای هوای دو محفظه دو روزنه چدن داكتيل