آدرس : تبریز - جاده آذر شهر - شهرک صنعتی شهید رجایی شمالی - انتهای بیست متری سوم شرقی

کد پستی : 5361913355

شماره تماس : 34208110-41-98+

شماره فکس : 34203241-41-98+

 

ارتباط با ما
واحدمربوطه
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را بنویسید
ایمیل (*)
لطفا آدرس پست الکترونیکی را بنویسید
موضوع (*)
لطفا عنوان موضوع را بنویسید
پیغام شما (*)
لطفا پیام خود را بنویسید